Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie

IZ MORA DO BUJA

Uspješno završen projekt IZ MORA DO BUJA

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT FLAGN04-01-4.2.1.-03/21 „IZ MORA DO BUJA“

Pubblicato: 14.11.2023.

Uspješno završen projekt FLAGN04-01-4.2.1.-03/21 „IZ MORA DO BUJA“ u okviru FLAG Natječaja, Mjera 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugi ribarskih organizama“ u okviru FLAG Natječaja, Mjera 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugi ribarskih organizama“

Nositelj projekta bio je Grad Buje- Citta di Buie, dok su partneri na projektu bili Osnovna škola – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie (projektni partner 1) i Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje Buie (projektni partner 2).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 54.983,74 EUR (414.275,00 kuna), a udio javne potpore je 100% troškova što iznosi 49.727,91 EUR (374.675,00 kuna) u okviru Podmjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. Vlastita sredstva korisnika iznosila su 5.255,82 EUR (39.600 kuna). Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

ROKOVI PROVEDBE
Datum Odluke o dodjeli sredstava: 23.2.2022. godine.
Projekt završava 30.11.2023. godine.

Cilj ovog projekta bio je potaknuti lokalno stanovništvo na povećanje konzumacije i svijesti o važnosti konzumacije ribe i ostalih morskih organizama radi jačanja lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje. Specifični cilj projekta odnosio se na opremanje kuhinje Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie) i Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje Buie te vrtića (dječji vrtić Buje i talijanski dječji vrtić Mrvica) radi povećanja broja obroka i edukaciju djece od malih nogu. Kako je glavni cilj provedbe ovog projekta ispunjen, bilo je potrebno educirati djecu o važnosti konzumacije ribe i morskih organizama te zdravom životu što se provelo kroz organizaciju interaktivnih aktivnosti koja je uključivala izlet- posjet ribarskom brodu, izradu edukativne knjižice i predavanja o važnosti konzumacije ribe i pripremi ribljih jela u školama/vrtićima. Dodanu vrijednost projekta dala je implementacija društvene inovativnosti kroz izradu edukativne knjižice koja je na jednostavan način prikazala i educirala djecu o ribarskoj i akvakulturnoj baštini lokalnog područja.

CILJANE SKUPINE bile su:
• djeca predškolske dobi hrvatskog i talijanskog vrtića,
• djeca osnovnoškolske dobi – OŠ Mate Balote i Talijanske Osnovne škole Edmondo de Amicis,
• lokalni dionici čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje koje obuhvaća lokalne ribare na području Flaga „Pinna nobilis“,
• stanovništvo na području Flaga „Pinna nobilis“.

REZULTATI PROJEKTA:
• opremljena kuhinja Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie) i Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje Buie te vrtića (dječji vrtić Buje i talijanski dječji vrtić Mrvica) čime se omogućilo uvođenje zdravijeg menija koji će sadržati više obroka na bazi ribe i ostalih morskih organizama odnosno djeca predškolske dobi i školske u svojoj će prehrani tijekom boravka u vrtiću i školi imati barem jedan obrok više mjesečno na bazi ribe i/ili ostalih morskih organizama,
• povećala se svijest građana o važnosti potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama koja su rezultat edukacija o zdravoj prehrani i važnosti konzumacije ribe,
• izrađena inovativno – edukativna knjižica o ribljim jelima koja je educirala djecu o važnosti konzumacije ribe i ostalih morskih organizama.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Skip to content