Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie

IZ MORA DO BUJA

PROJEKT „IZ MORA DO BUJA“ KORISNIKA GRADA BUJE PRIVODI SE KRAJU

PROJEKT „IZ MORA DO BUJA“ KORISNIKA GRADA BUJE PRIVODI SE KRAJU

Pubblicato: 14.10.2023.

Temeljem FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama, korisnik – ujedno i nositelj projekta: Grad Buje ostvario je bespovratnu potporu za provođenje projekta „Iz mora do Buja“.

Projektni partneri na projektu su Osnovna škola Mate Balote i Talijanska osnovna škola Edmondo de Amicis. Navedeni projekt financiran je u 100% iznosu prihvatljivog ulaganja od 49.727,92 EUR (374.675,00 kn).

Doprinos sredstava Europske unije je 85%, dok je iz proračuna Republike Hrvatske financirano 15%. Provođenje projekta sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj ovog projekta je potaknuti lokalno stanovništvo na povećanje konzumacije ribe ostalih morskih organizama radi jačanja lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje.

Specifični cilj projekta odnosni se na opremanje kuhinje Osnovne škole Mate Balote te Osnovne škole „Edmondo de Amicis“, kao i opremanje kuhinje Dječjeg vrtića Buje, a sve u cilju povećanja broja obroka koje se temelje na ribi i drugim morskim organizmima, kako bi se djecu još od malih nogu usmjerilo na pravilnu i uravnoteženu prehranu te stavio fokus na višestruko povoljno djelovanje konzumacije ribe.

Aktivnosti koje su obuhvaćene projektom obuhvaćaju već navedeno opremanje kuhinja, zatim izradu edukativnih knjižica za djecu iz vrtića i škola na temu konzumacije ribljih jela, terenski posjet djece vrtića i škola ribarskom brodu uz edukaciju predstavnika gospodarskog sektora (ribara), prezentaciju pripreme tradicionalnih recepata ribljih jela s lokalnim ribarskim proizvodima lokalnoj i široj javnosti, kao i angažman i predavanje kuhara za djecu školske dobi, jednako tako na temu važnosti konzumacije ribe.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Skip to content