Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie

Projekt COPE

Poziv na dostavu ponude za tehničku podršku u provedbi projekta COPE u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2021. – 2027.

Poziv na dostavu ponude za tehničku podršku u provedbi projekta COPE u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2021. – 2027.

Pubblicato: 16.11.2023.

Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje upućuje Poziv na dostavu ponuda za tehničku podršku projektu COPE, dio programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027.

Projekt COPE, čija je procijenjena vrijednost nabave 21.600 EUR bez PDV-a, usmjeren je na unaprjeđenje rane i predškolske edukacije.

Usluga uključuje tehničku podršku u upravljanju projektom i administraciji, provođenje komunikacijskih aktivnosti, postupke javne nabave te pomoć u zaključenju projekta.

Ponude trebaju sadržavati dokaze o sposobnosti ponuditelja, a izbor će se temeljiti na najnižoj ponuđenoj cijeni.

Rok za dostavu ponuda je 23.11.2023.

Odabrani ponuditelj mora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

VAZANI DOKUMENT:

Poziv na dostavu ponude – sa povezanim dokumentima:
Ponudbeni list
Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponude
Izjava o nekažnjavanju
Izjava da nije otvoren stečajni postupak
Troškovnik

Interreg – Projekt COPE – usmjeren na unaprjeđenje rane i predškolske edukacije
Skip to content